Comisia Europeană

Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene (UE).

Înființată în 1957, Comisia este compusă în prezent din 27 de comisari, inclusiv președintele acesteia. Comisia acționează în interesul general al statelor membre ale UE, în deplină independență de guvernele naționale și răspunde în fața Parlamentului European.

Aceasta are dreptul de inițiativă pentru propunerea de legi într-o mare varietate de domenii politice. În domeniul justiției și al afacerilor interne, Comisia împărtășește dreptul de inițiativă cu statele membre. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pot solicita Comisiei să prezinte propuneri legislative. Cetățenii UE pot solicita Comisiei să propună legi prin intermediul inițiativei cetățenești europene.

Comisiei i se poate acorda dreptul de a adopta acte fără caracter legislativ, în special acte delegate și de punere în aplicare, și are competențe importante în ceea ce privește asigurarea unor condiții de concurență echitabile între întreprinderile din UE.

Comisia supraveghează punerea în aplicare a legislației UE. Aceasta execută bugetul UE în cooperare cu statele membre și gestionează programele de finanțare. De asemenea, exercită funcții de coordonare, executive și de gestionare, potrivit prevederilor tratatelor. Aceasta reprezintă UE în cadrul negocierilor internaționale, în special în domeniile politicii comerciale și al ajutorului umanitar.

Comisia este organizată din departamente politice, denumite direcții generale (DG), și servicii, care sunt situate în principal la Bruxelles și Luxemburg.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: