Glosarul sintezelor

EUROJUST

Înființată în 2002, Eurojust este o agenție a UE însărcinată cu consolidarea luptei împotriva formelor grave de criminalitate printr-o cooperare judiciară mai strânsă în cadrul UE. Sediul acesteia este la Haga. Agenția este compusă dintr-un colegiu de 28 de membri naționali, care sunt judecători, procurori sau ofițeri de poliție experimentați din fiecare țară a UE, având competențe echivalente.

Articolul 85 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene asigură baza dezvoltării viitoare a Eurojust, extinzând domeniul de aplicare al acesteia pentru a include nu doar formele grave de criminalitate care afectează două sau mai multe țări, ci și cele care impun urmărirea penală pe baze comune. Utilizând procedura legislativă ordinară, Parlamentul și Consiliul stabilesc structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Eurojust, care pot include începerea de cercetări penale sau propunerea de începere a urmăririi penale.

Eurojust cooperează, de asemenea, cu țările din afara UE și cu alte organisme ale UE, cum ar fi Rețeaua Judiciară Europeană, Europol și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: