Deșeuri radioactive și combustibil uzat - norme de siguranță

Directiva 2011/70 - gestionarea responsabilă a deșeurilor nucleare

ACT

Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește:

principiile pentru ghidarea politicilor naționale privind deșeurile radioactive și combustibilul uzat provenite din activități nucleare civile;

domeniul de aplicare al cadrelor naționale legislative, de reglementare și organizaționale;

norme privind depozitarea.

ASPECTE-CHEIE

Directiva prevede obligația ca politicile naționale ale țărilor UE privind deșeurile radioactive și combustibilul uzat să se bazeze pe următoarele principii:

cantitățile generate trebuie să fie cât mai mici posibil;

toate etapele procesului de generare și gestionare trebuie să fie interdependente;

siguranța este o prioritate;

generatorii trebuie să suporte toate costurile pentru îndeplinirea cerințelor de siguranță;

toate procesele decizionale trebuie documentate.

Fiecare țară a UE este responsabilă de gestionarea propriilor deșeuri radioactive și combustibili uzați.

Fiecare țară trebuie să implementeze un cadru național legislativ, de reglementare și organizațional pentru astfel de materiale, care să includă:

un program național de gestionare;

măsuri pentru managementul siguranței;

un sistem de autorizare pentru activitățile de management;

măsuri pentru implementarea cerințelor de siguranță;

responsabilități atribuite pentru diferitele etape ale procesului de gestionare;

informații publice și participare;

finanțare adecvată.

Programe naționale de gestionare

Acestea trebuie să includă detalii referitoare la:

obiectivele generale de politică, cu calendare clare;

un inventar al combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive cu estimări privind cantitățile viitoare;

planuri pentru perioada ulterioară încheierii ciclului de viață al unei instalații de depozitare;

responsabilități atribuite pentru implementarea programului;

evaluarea costurilor de implementare a unui program național;

schema (schemele) de finanțare;

acorduri încheiate cu alte țări (din sau din afara UE);

o politică de informare transparentă.

Autoritatea de reglementare

Aceasta trebuie să funcționeze separat de producătorii și promotorii de materiale radioactive și energie nucleară.

Sistem de autorizare

Întreprinderile care gestionează deșeuri nucleare trebuie să solicite o autorizație în acest sens. Astfel, acestora le revine răspunderea principală pentru gestionarea deșeurilor în condiții de siguranță.

Pentru a obține o autorizație, întreprinderile trebuie să facă dovada că:

pot să înființeze, să exploateze și să dezafecteze o instalație nucleară;

pot să garanteze că etapa ulterioară închiderii unei instalații este sigură.

Evaluări periodice

O dată la zece ani, fiecare țară trebuie să organizeze autoevaluări și analize inter pares ale cadrului național, ale autorității de reglementare și/sau a programului național, pentru a se asigura că acestea îndeplinesc standarde înalte de siguranță.

Depozitare

Deșeurile radioactive trebuie depozitate în țara în care au fost generate, cu excepția cazului în care există acorduri cu alte țări.

Dacă deșeurile sunt transferate către o țară în afara UE, răspunderea pentru siguranță revine în continuare țării UE care a generat deșeurile. Respectiva țară trebuie să se asigure că țara care primește deșeurile:

are un acord cu UE în ceea ce privește gestionarea adecvată a deșeurilor radioactive/combustibilului uzat;

a implementat un program pentru gestionarea și depozitarea deșeurilor care este conform cu standardele privind siguranța din această directivă;

deține facilități autorizate în funcțiune anterior transferării materialului.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 22 august 2011.

CONTEXT

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

JO L 199, 2.8.2011, pp. 48-56

Data ultimei actualizări: 16.09.2015