Agenția pentru cooperare între autoritățile de reglementare din domeniul energiei din UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 713/2009 – instituirea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Agenția:

În 2011, agenția a primit sarcini suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 (cunoscut drept REMIT – Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei). Acesta are ca obiectiv creșterea transparenței și a stabilității piețelor energiei din UE și abordarea utilizărilor abuzive ale informațiilor privilegiate și a manipulărilor pieței.

În 2013, Regulamentul (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene a oferit agenției un rol suplimentar în desemnarea și monitorizarea proiectelor de interes comun.

Agenția poate stabili grupuri de experți în regim ad-hoc pentru asigurarea sprijinului în elaborarea de politici. În prezent există trei grupuri de experți care se concentrează pe:

CONTEXT

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), o agenție a UE, a fost creată ca urmare a celui de Al treilea pachet privind energia în vederea realizării pieței interne a energiei, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale.

Agenția a fost lansată oficial în martie 2011 și are sediul la Ljubljana, în Slovenia.

TERMENI-CHEIE

* Autorități de reglementare din domeniul energiei: organisme numite de țările din UE pentru a asigura buna funcționare a propriilor piețe energetice, adică îndeplinirea de către furnizorii de energie a obligațiilor care le revin și aprovizionarea consumatorilor cu un serviciu fiabil la un preț corect.

* Operator de sisteme de transport (TSO): o entitate care transportă energie, precum gazele naturale sau energia electrică, fie pe plan național, fie pe plan regional, prin utilizarea unei infrastructuri fixe.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (JO L 211, 14.8.2009, pp. 1-14)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 713/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, pp. 1-16)

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, pp. 39-75). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.10.2015