Eficiența energetică pentru obiectivul 2020

Liderii Uniunii Europene (UE) au convenit în martie 2007 să reducă consumul de energie preconizat al UE cu 20 % până în 2020. Această reducere este echivalentă cu închiderea a 400 de centrale energetice. În octombrie 2014, aceștia au convenit asupra unui obiectiv superior, privind realizarea a unor economii de energie de cel puțin 27 % până în 2030.

ACT

Comunicare a Comisiei - Eficiența energetică: realizarea obiectivului de 20 % [COM(2008) 772 final, 13 noiembrie 2008].

SINTEZĂ

Liderii Uniunii Europene (UE) au convenit în martie 2007 să reducă consumul de energie preconizat al UE cu 20 % până în 2020. Această reducere este echivalentă cu închiderea a 400 de centrale energetice. În octombrie 2014, aceștia au convenit asupra unui obiectiv superior, privind realizarea a unor economii de energie de cel puțin 27 % până în 2030.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Aceasta analizează progresul pe care l-a înregistrat deja UE privind tranziția către o eficiență energetică sporită* și identifică soluțiile și obstacolele existente. Totodată, aceasta detaliază pachetul de eficiență energetică pe care Comisia intenționează să îl prezinte.

ASPECTE-CHEIE

Pachetul conține următoarele măsuri:

În consecință, în 2011, Comisia a propus un plan de eficiență energetică pentru a garanta atingerea obiectivului de reducere cu 20 % și pentru a sprijini tranziția la o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2050.

În 2012, UE a adoptat o nouă directivă privind eficiența energetică. Aceasta prevede norme pentru o furnizare și utilizare mai eficientă a energiei, precum și obiective orientative la nivel național privind eficiența energetică.

CONTEXT

Utilizarea mai eficientă a energiei prezintă multe avantaje. Aceasta poate ajuta la reducerea facturilor de combustibil ale familiilor și ale companiilor, la reducerea dependenței Europei de furnizori externi de petrol și gaz, la combaterea schimbărilor climatice și la transformarea economiei comunitare într-o economie mai durabilă și mai competitivă.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul Comisiei privind energia și mediul.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

Eficiență energetică: utilizarea mai redusă a energiei pentru a furniza același serviciu. Exemple: frigidere, mașini de spălat etc. mai eficiente din punct de vedere energetic.

Economie de energie: reducerea sau renunțarea la un serviciu pentru a economisi energie. Exemplu: stingerea unei lumini.

ACTE CONEXE

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Planul 2011 pentru eficiență energetică [COM(2011) 109 final, 8.3.2011].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030 [COM(2014) 520 final, 23.7.2014].

Data ultimei actualizări: 09.04.2015