Lucrătorii independenţi: egalitate de tratament între bărbaţi şi femei

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva pune în aplicare principiul egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 4 august 2010. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 august 2012.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați Ocuparea forței de muncă și formare de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Discriminare directă: situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil din motive legate de sex.

* Discriminare indirectă: situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex.

* Hărțuire: situația în care se manifestă un comportament indezirabil care lezează demnitatea persoanei respective sau creează un cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

* Hărțuire sexuală: orice formă de comportament indezirabil cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE (JO L 180, 15.7.2010, pp. 1–6)

Data ultimei actualizări: 28.06.2016