Programe de încurajare a dezvoltării microfinanțării în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 privind un program al UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII ȘI AL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Conform deciziei, facilitatea, care a avut un buget de 100 de milioane de euro pentru o perioadă de patru ani (2010-2013), a fost concepută pentru a face ca microfinanțarea să fie mai ușor accesibilă pentru următoarele grupuri țintă:

Pentru perioada 2014-2020, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, această inițiativă a fost inclusă în segmentul de microfinanțare și antreprenoriat social al programului EaSI al UE, care a preluat instrumentul de microfinanțare Progress. Regulamentul (UE, EURATOM) 2018/1046 privind normele financiare care reglementează bugetul UE a actualizat procentul indicativ aplicabil în medie pe întreaga perioadă a programului la cele trei axe*. Drept urmare, cel puțin 18% din bugetul total ar trebui să fie utilizat pentru microfinanțare și antreprenoriat social.

EaSI nu numai că permite populațiilor și întreprinderilor vizate să aibă acces mai ușor la microfinanțare, ci vizează și să:

Cu condiția să acorde microfinanțare persoanelor și microîntreprinderilor sau finanțarea întreprinderilor sociale, segmentul de microfinanțare și antreprenoriat social poate fi accesat de către organisme publice și private stabilite în țările UE, Islanda, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. Sprijinul UE se realizează în principal prin instrumentele financiare prevăzute în regulamentul financiar al UE [Regulamentul (UE) 2018/1046] care, printre altele, modifică Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 și actualizează și simplifică regulile aplicabile bugetului UE general.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI REGULAMENTUL?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Microfinanțare: împrumuturi mai mici de 25 000 de euro acordate în special microîntreprinderilor și antreprenorilor sociali.
Întreprindere socială: operator în economia socială al cărui obiectiv principal este obținerea unui impact social, decât generarea de profit pentru proprietarii sau acționarii săi.
Microîntreprindere: o afacere cu mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanț (o declarație privind activele și pasivele unei companii) sub 2 milioane de euro.
Axe: programul EaSI cuprinde 3 axe. Acestea sprijină:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Deciziei Nr. 283/2010/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, pp. 238-252)

A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, pp. 1-222)

Data ultimei actualizări: 21.02.2020