Modernizarea învățământului superior din UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2011) 567 final] – o agendă pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește prioritățile fundamentale pentru învățământul superior din Uniunea Europeană (UE). Agenda este concepută pentru a permite sistemelor de învățământ superior să contribuie mai bine la obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere.

Comunicarea a fost urmată de două rapoarte către Comisia Europeană în 2013 și 2014 privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în instituțiile de învățământ superior din Europa și privind noi moduri de predare și de învățare în învățământul superior.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea stabilește cinci domenii prioritare-cheie de acțiune pentru țările UE și instituțiile de învățământ superior, precum și măsurile pe care UE le va lua pentru susținerea eforturilor acestora.

Un studiu din 2015 a stabilit ratele de finalizare și de abandon școlar pentru învățământul superior din Europa.

Contribuția UE

UE intenționează să sprijine eforturile întreprinse de autoritățile naționale și de instituții în aceste cinci domenii:

Printre acțiunile care trebuie întreprinse de către Comisie se numără:

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa [COM(2011) 567 final din 20.9.2011]

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Combaterea părăsirii timpurii a școlii: o contribuție esențială la strategia Europa 2020 [COM(2011) 18 final din 31.1.2011]

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii (JO C 191, 1.7.2011, pp. 1-6)

Concluziile Consiliului privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar (JO C 417, 15.12.2015, pp. 36-40)

Data ultimei actualizări: 14.06.2016