Agenda privind educația și abilitățile tinerilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2010) 477 final] – Tineretul în mișcare – eliberarea potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

Comunicarea vizează furnizarea unui pachet cuprinzător de inițiative politice privind educația și ocuparea forței de muncă pentru tinerii din Uniunea Europeană (UE). Inițiativa, cunoscută sub numele de „Tineretul în mișcare”, face parte din Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Pentru îndeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 de creștere a ratei generale de ocupare a persoanelor cu vârsta între 20 și 64 de ani la 75 %, este esențială reducerea nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor. În 2014 existau aproape cinci milioane de tineri (cu vârsta sub 25 de ani) care erau șomeri. Aceasta reprezintă o rată a șomajului de 21,7 %, de două ori mai mare decât rata șomajului în rândul adulților. Mai mult, 7,5 % dintre europenii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani nu erau încadrați profesional și nici nu urmau un program educațional sau de formare.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Tineretul în mișcare” O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană [COM(2010) 477 final, 15.9.2010]

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2010 privind inițiativa „Tineretul în mișcare” – o abordare integrată ca răspuns la provocările cu care se confruntă tinerii (JO C 326, 3.12.2010)

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 – Tineretul în mișcare – promovarea mobilității tinerilor în scop educațional (JO C 199, 7.7.2011, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 20.10.2016