Cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020)

SINTEZĂ PRIVIND:

Concluziile Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII?

ASPECTE-CHEIE

Cele șase priorități pentru perioada 2016-2020 sunt:

CONTEXT

Potrivit articolului 14 din Carta drepturilor fundamentale a UE, „Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă”.

Pentru informații suplimentare, consultați cadrul strategic — educație și formare profesională 2020 pe site-ul web al Comisiei Europene.

ACT

Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) (JO C 119 din 28.5.2009, pp. 2-10)

ACTE CONEXE

Raportul comun 2012 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — „Educația și formarea într-o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (JO C 70, 8.3.2012, pp. 9-18)

Raportul comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (JO C 417, 15.12.2015, pp. 25-35)

Data ultimei actualizări: 29.02.2016