Adoptarea monedei euro

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 974/98 – privind introducerea euro

Articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT ȘI AL ARTICOLULUI 140 DIN TFUE?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 1999.

CONTEXT

Sfârșitul anului 2019 marchează cea de a 20-a aniversare a introducerii monedei euro. La 1 ianuarie 1999, 11 țări ale UE și-au fixat ratele de schimb, au adoptat o politică monetară comună și au lansat moneda euro ca o nouă monedă comună pe piețele financiare ale lumii. În prezent, euro este moneda a 19 țări ale UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (JO L 139, 11.5.1998, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 974/98 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VIII – Politica economică și monetară – Capitolul 5 – Dispoziții tranzitorii – Articolul 140 [ex-articolul 121 alineatul (1), ex-articolul 122 alineatul (2) teza a doua și ex-articolul 123 alineatul (5) TCE] (JO C 202, 7.6.2016, pp. 108-110)

DOCUMENT CONEX

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergență (JO C 202, 7.6.2016, pp. 281-282)

Data ultimei actualizări: 14.02.2019