Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM

SINTEZĂ PRIVIND:

Un plan de acțiune UE în douăsprezece puncte în sprijinul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului - COM(2010) 159 final

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLULUI ACESTEI COMUNICĂRI?

Pentru a contribui la accelerarea îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015, Comisia Europeană a prezentat în 2010 un plan de acțiune pe termen mediu, structurat pe douăsprezece puncte.

ASPECTE-CHEIE

Îndeplinirea angajamentelor privind asistenţa oficială pentru dezvoltare

Respectarea angajamentului privind majorarea asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) a UE, astfel încât să atingă 0,7 % din venitul său naţional brut (VNB) până în 2015, Comisia propune:

stabilirea unor planuri de acţiune anuale pentru a optimiza punerea în aplicare a asistenței pentru dezvoltare;

consolidarea mecanismului de responsabilizare al UE, pe baza unei evaluări a asistenței pentru dezvoltare;

țările UE elaborează legi naţionale care să stabilească obiectivele în materie de asistență pentru dezvoltare.

În plus, se face apel la ceilalţi donatori internaţionali să îşi mărească contribuţiile, pentru a se alinia la AOD-ul UE.

Îmbunătăţirea eficacităţii ajutoarelor

Pentru a consolida eficacitatea ajutoarelor pentru dezvoltare şi coordonarea diferitelor părţi implicate, Comisia propune în principal:

utilizarea treptată a unui cadru comun şi a unui ciclu de programare unic pentru UE şi țările UE, până în 2013;

instituirea unui cadru operaţional pentru eficacitatea ajutoarelor, diviziunea muncii, transparenţa finanţărilor, responsabilizarea reciprocă a UE şi a ţărilor în curs de dezvoltare;

încurajarea celorlalţi donatori să respecte principiile privind eficacitatea ajutoarelor.

Plan de acţiune pentru realizarea accelerată a ODM

Pentru a accelera realizarea ODM, Comisia propune UE și țărilor UE:

vizarea cu prioritate a ţărilor şi a populaţiilor care înregistrează cele mai mari întârzieri;

vizarea ODM cel mai neglijate şi ameliorarea impactului politicilor sectoriale europene (de ex. sănătatea, educaţia, securitatea alimentară şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi);

încurajarea asumării ODM de către ţările partenere (de ex. integrarea ODM în propriile lor strategii de dezvoltare, precum şi prin îmbunătăţirea calităţii statisticilor;

adoptarea unui program de lucru pentru asigurarea unei coerenţe în ceea ce privește politicile UE care ar putea avea un impact asupra ţărilor partenere (de ex. în domeniile-cheie ale comerţului şi finanţelor, schimbărilor climatice, securităţii alimentare, migraţiilor şi securităţii);

promovarea mobilizării resurselor naţionale, în principal printr-o mai bună guvernanţă fiscală naţională şi internaţională, precum şi prin consolidarea sistemelor de impozitare din ţările partenere;

promovarea integrării regionale şi a schimburilor comerciale, care favorizează creşterea şi ocuparea forţei de muncă;

identificarea şi promovarea unor surse de finanţare inovatoare, inclusiv prin intermediul unor parteneriate public-privat, în vederea garantării unor venituri stabile pentru o dezvoltare durabilă;

sprijinirea unor strategii de adaptare şi de atenuare a schimbărilor climatice în ţările partenere (de ex. prin favorizarea cooperării, a cercetării şi accesului la tehnologiile verzi);

crearea condiţiilor pentru securitatea pe termen lung, (majoritatea ţărilor care au înregistrat întârzieri în realizarea ODM sunt fragilizate de conflicte armate);

impulsionarea reformei structurii guvernanţei internaţionale (adică îmbunătăţirea eficienţei şi legitimității procesului prin includerea în mai mare măsură a ţărilor cel mai sărace, ale căror interese sunt adeseori marginalizate).

Realizări

Acțiunile întreprinse de UE și țările UE au obținut anumite rezultate pozitive. Cu toate acestea, în anumite cazuri, rezultatele acestora nu au dus la îndeplinirea obiectivului.

Sărăcie extremă și foamete

Sărăcia extremă a fost înjumătățită la nivel global până în 2010, cu cinci ani înainte de termen: și continuă să scadă. Cu toate acestea, 836 de milioane de oameni continuă să trăiască în condiții de sărăcie extremă. 72 din 129 de țări au înjumătățit proporția oamenilor care suferă de foamete, 759 de milioane de oameni continuă să sufere de foamete, 2 miliarde de oameni sunt afectați de o nutriție deficitară și un sfert dintre copii suferă de subdezvoltare.

Educația primară universală

Comparativ cu anul 2000, numărul copiilor care au abandonat școala aproape s-a înjumătățit. Ratele de alfabetizare în rândul tinerilor cu o vârstă cuprinsă între 15 și 24 de ani au crescut de la 83 % în 1990 la un procent estimat de 91 % în 2015. Sprijinul UE a contribuit la acest lucru, precum și îmbunătățirile aduse celorlalte niveluri ale educației.

Egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor

S-a realizat un anumit progres în atingerea unei egalități de șanse între femei și bărbați și în ceea ce privește emanciparea fetelor și femeilor. Cu toate acestea, există încălcări ale drepturilor femeilor care sunt persistente, iar în anumite cazuri fără precedent. Disparitatea de gen este cu atât mai mare cu cât inegalitatea dintre femei și bărbați se combină cu alte forme de excludere, precum handicapul, vârsta, casta, etnicitatea, orientarea sexuală, amplasarea geografică îndepărtată sau religia.

Mortalitatea infantilă

Continuă să se piardă aproximativ 16 000 de vieți în fiecare zi. Ratele de mortalitate a copiilor cu vârsta de sub cinci ani s-au înjumătățit față de 1990, de la 90 la sută la un număr estimat de 43 de decese din o mie de nou-născuți vii în 2015.S-au înregistrat reduceri mai mari în rândul celor mai sărace gospodării decât în rândul celor mai bogate din toate regiunile. Cu toate acestea, progresul nu a fost suficient pentru a îndeplini obiectivul de a reduce cu două treimi rata mortalității până în 2015.

Sănătatea maternă

Raportul mortalității din 2015 este aproape jumătate din cifra înregistrată în 1990. Cu toate acestea, realizările nu se ridică la obiectivul ODM de a reduce raportul cu trei sferturi până în 2015.

HIV/SIDA, tuberculoză și malarie (TBC)

Numărul deceselor datorate HIV/SIDA, tuberculozei și malariei a scăzut cu 40 % față de 2000.

Durabilitatea mediului

Obiectivele privind accesul la o mai bună alimentare cu apă și reducerea numărului de oameni care trăiesc în zone defavorizate au fost atinse înainte de termen. Cu toate acestea, încă nu s-a pus capăt pierderii resurselor mediului și biodiversității.

Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare

Progresul înregistrat începând cu 1990 a fost unul bun. În 2014, nivelurile de asistență pentru dezvoltare au crescut cu 66 % față de 2000. Pe parcursul aceleiași perioade a crescut și accesul țărilor în dezvoltare la piețe.

CONTEXT

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Un plan de acţiune al UE în douăsprezece puncte în sprijinul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului [COM(2010) 159 final din 21.4.2010]

Data ultimei actualizări: 13.01.2016