Acord între UE și Curtea Penală Internațională (CPI)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2006/313/PESC privind încheierea unui acord de cooperare și asistență între Curtea Penală Internațională și Uniunea Europeană

Acord de cooperare și asistență între Curtea Penală Internațională și Uniunea Europeană

Decizia 2011/168/PESC privind Curtea Penală Internațională

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DECIZII ȘI AL ACESTUI ACORD?

ASPECTE-CHEIE

Consiliul UE și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sunt responsabili de coordonarea măsurilor luate de UE și de țările UE pentru punerea în aplicare a articolelor 2-5 din Decizia 2011/168/PESC, în special privind următoarele trei aspecte:

Promovarea sprijinului universal

Garantarea independenței CPI

Pentru a garanta independența CPI, țările UE și UE:

Sprijinirea funcționării eficace

Planul de acțiune

Planul de acțiune pentru urmărirea Deciziei 2011/168/PESC se concentrează pe:

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 mai 2006.

CONTEXT

CPI este prima și singura instanță penală internațională permanentă din lume și are sediul la Haga, Olanda. CPI investighează și, acolo unde este justificat, judecă persoanele acuzate de cele mai grave forme de infracționalitate care afectează comunitatea internațională: genocid*, crime de război*, crime împotriva umanității* și infracțiunea de agresiune*. Este instituită și guvernată de Statutul de la Roma, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002 și a fost ratificat de toate țările UE.

TERMENI-CHEIE

Complementaritate: în acest context, este principiul conform căruia CPI este concepută ca o curte de ultimă instanță, ceea ce înseamnă că ar trebui să efectueze cercetarea și urmărirea penală numai în cazurile în care instanțele naționale au eșuat.
Genocid: acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios.
Crime de război: acte comise care încalcă legea și obiceiurile aplicabile în conflictele armate (de ex. Convențiile de la Geneva). Printre exemple se numără maltratarea prizonierilor de război, uciderea ostaticilor sau distrugerea deliberată a municipiilor, a orașelor sau a satelor.
Crime împotriva umanității: acte comise în cadrul unui atac pe scară largă sau a unui atac sistematic, îndreptat împotriva oricărei populații civile care este informată despre atac.
Infracțiunea de agresiune: planificarea, pregătirea, inițierea sau executarea, de către o persoană aflată în situația de a exercita efectiv controlul sau de a direcționa acțiunea politică sau militară a unui stat, asupra unui act de agresiune care, prin caracterul, gravitatea și amploarea sa, constituie o încălcare vădită a Cartei Națiunilor Unite.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2006/313/PESC a Consiliului din 10 aprilie 2006 privind încheierea unui acord de cooperare și asistență între Curtea Penală Internațională și Uniunea Europeană (JO L 115, 28.4.2006, p. 49)

Acord de cooperare și asistență între Curtea Penală Internațională și Uniunea Europeană (JO L 115, 28.4.2006, pp. 50-56)

Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 2003/444/PESC (JO L 76, 22.3.2011, pp. 56-58)

Data ultimei actualizări: 15.05.2020