Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 428/2009 – regimul UE pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Lista UE a produselor cu dublă utilizare

Autorizațiile de export

Există patru tipuri de autorizații de export, după cum se precizează mai jos:

Rețeaua de autorități de control al exporturilor

Regulamentul stabilește o rețea de autorități naționale competente pentru controlul exporturilor, coordonate de Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, care fac schimb de informații cu privire la controlul exporturilor și elaborează instrumente în sprijinul punerii în aplicare a actului legislativ.

Revizuirea politicii de control al exporturilor

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 27 august 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Produse cu dublă utilizare: produse care se pot utiliza atât în scopuri civile, cât și în scopuri militare, cum ar fi uraniul, care se poate utiliza atât la producția de energie electrică, cât și la arme nucleare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, pp. 1-269)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 428/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Revizuirea politicii privind controlul exporturilor: asigurarea securității și a competitivității într-o lume în schimbare [COM(2014) 244 final, 24.4.2014]

Data ultimei actualizări: 13.02.2017