Etichetarea produselor alimentare

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 – informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare

SINTEZĂ

Libera circulație a unor produse alimentare sigure și sănătoase în Uniunea Europeană (UE) aduce beneficii majore sănătății și bunăstării populației și constituie un aspect esențial al pieței unice. Pe lângă garantarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății, legislația UE asigură informarea corespunzătoare a consumatorilor pentru ca aceștia să facă alegeri în cunoștință de cauză în domeniul produselor alimentare pe care le cumpără și le consumă.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul le garantează consumatorilor dreptul la o informare adecvată prin stabilirea principiilor, a cerințelor și a responsabilităților generale pentru etichetarea produselor alimentare pe care le consumă. Regulamentul prevede suficientă flexibilitate pentru a răspunde evoluțiilor viitoare din cadrul sectorului alimentar. Actul comasează legislația anterioară, Directiva 2000/13/CE referitoare la etichetarea produselor alimentare și Directiva 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichete.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică întreprinderilor în toate etapele lanțului alimentar și tuturor produselor alimentare destinate consumului final. Aceasta include produsele alimentare livrate de unitățile de restaurație colectivă sau furnizate acestora.

Responsabilitatea pentru furnizarea informațiilor necesare și asigurarea preciziei acestora îi revine producătorului sub a cărui denumire se comercializează produsul alimentar. Dacă acesta are sediul în afara UE, responsabilitatea îi revine importatorului.

Anumite informații sunt obligatorii. Printre acestea se află denumirea produsului alimentar, lista ingredientelor, cantitatea netă, data limită de consum, instrucțiuni de utilizare dacă este necesar, denumirea și adresa operatorului și o declarație nutrițională.

Informațiile obligatorii trebuie să fie disponibile fără costuri suplimentare pentru consumatorii care utilizează servicii de vânzare la distanță pentru a cumpăra produse alimentare, înainte de încheierea cumpărării.

Concentrația alcoolică dobândită trebuie să fie menționată pentru orice băutură cu mai mult de 1,2 % alcool în volum.

Pentru anumite tipuri de produse alimentare, precum cele care conțin îndulcitori, sare de amoniu sau cu conținut ridicat de cafeină, trebuie să se furnizeze informații obligatorii suplimentare.

Cantitatea netă a produselor alimentare și a lichidelor este exprimată în litri, centilitri, mililitri, kilograme sau grame.

Anumite produse alimentare, precum plantele aromatice și condimentele, aromele și ceaiurile din plante, sunt exceptate de la furnizarea declarației nutriționale obligatorii.

Alte produse, în special fructele și legumele proaspete, apele carbogazoase, oțeturile și produsele lactate, precum brânzeturile, untul, smântâna și laptele fermentat, nu trebuie să furnizeze o listă a ingredientelor.

Informațiile referitoare la produsele alimentare trebuie să nu inducă publicul în eroare, în special prin a sugera că produsul posedă caracteristici sau efecte speciale pe care nu le are. Informațiile trebuie să fie precise, clare și ușor de înțeles de către consumator.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 13 decembrie 2014, cu excepția introducerii unei declarații nutriționale (începând cu 13 decembrie 2016) și a cerințelor specifice privind denumirea de „carne tocată”, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare – legislație pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, pp. 18-63)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 23.11.2015