Produse cosmetice mai sigure pentru europeni

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Face produsele cosmetice comercializate în UE mai sigure prin înăsprirea cerințelor privind siguranța;

Simplifică procedurile pentru companii și autoritățile de reglementare din sector;

Actualizează normele pentru a lua în considerare cele mai recente evoluții tehnologice, inclusiv posibila utilizare a nanomaterialelor;

Menține existența interdicției privind testarea pe animale.

ASPECTE-CHEIE

Cerințe suplimentare pentru producători referitoare la elaborarea raportului privind siguranța, de care au nevoie pentru a introduce un produs pe piață.

Noul concept de „persoană responsabilă”pentru fiecare produs:

producătorii nu pot introduce niciun produs pe piața UE înainte de a desemna o persoană sau o companie clar identificată pe teritoriul UE în această funcție;

această persoană sau companie trebuie să se asigure că produsul respectă toate cerințele relevante privind siguranța în temeiul legislației.

Reducerea birocrației pentru producători, care trebuie să își înregistreze produsele o singură dată, pe portalul de notificare a produselor cosmetice al UE.

O nouă cerință pentru raportarea efectelor nedorite grave:

persoanele responsabile și distribuitorii trebuie să raporteze astfel de efecte la autoritățile lor naționale;

autoritățile naționale trebuie apoi să partajeze aceste informații - împreună cu orice informații pe care le primesc din alte surse (utilizatori, profesioniști din domeniul sănătății) - cu omologii lor din alte țări ale UE.

Ambalajul trebuie să conțină o serie de informații, inclusiv numele și adresa persoanei responsabile, conținutul, precauțiile de utilizare și lista ingredientelor.

Noile norme pentru utilizarea nanomaterialelor.

Listele substanțelor interzise sau restricționate pentru utilizare în produse cosmetice.

Distribuitorii trebuie să verifice dacă etichetarea, inclusiv termenul de valabilitate, și cerințele lingvistice sunt toate în regulă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 11 iulie 2013.

CONTEXT

Cosmeticele - Normele UE privind siguranța

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (articolele 15, alineatele 1 și 2, articolele 14, 16, 31 și 32) 11.1.2013 (articolul 16, alineatul 3, a doua secțiune)

-

JO L 342, 22.12.2009, pp. 59-209

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind testarea pe animale, interdicția de comercializare și situația actuală a metodelor alternative de testare a cosmeticelor [COM (2013)135 final din 11.3.2013]

Data ultimei actualizări: 19.06.2015