Standarde UE pentru apele minerale naturale

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/54/CE – exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează condițiile în care pot fi comercializate apele minerale naturale în Uniunea Europeană (UE) și asigură că acestea sunt sigure pentru consumul uman.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 16 iulie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați pagina privind apele minerale naturale și apa de izvor de pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* apă minerală naturală carbogazificată: apă la care a fost adăugat dioxid de carbon (CO2) având o altă origine decât zăcământul acvifer sau pânza freatică de la care provine apa.

* apă minerală naturală, natural carbogazoasă: apă al cărei conținut de CO2 provenind de la sursă este după decantare, după caz, și după îmbuteliere, același ca la emergență. Se ia în considerare, după caz, reintroducerea unei cantități de CO2 de la aceeași pânză freatică subterană sau de la același zăcământ acvifer, care să compenseze pierderile echivalente înregistrate în timpul operațiunilor.

ACT

Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (Reformare) (JO L 164, 26.6.2009, pp. 45-58)

Data ultimei actualizări: 12.04.2016