Glosarul sintezelor

ECONOMIA CIRCULARĂ

Economia circulară este un sistem care menține valoarea produselor, a materialelor și a resurselor în cadrul economiei pentru cât mai mult timp posibil și minimizează generarea deșeurilor. Aceasta implică un sistem în care produsele sunt reutilizate, reparate, refabricate sau reciclate.

Acțiunile asupra economiei circulare contribuie și la alte priorități-cheie ale UE, inclusiv redresarea verde, atenuarea schimbărilor climatice și economiile de energie, protecția biodiversității și eforturile globale pentru dezvoltarea durabilă.

În 2015, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune ambițios privind economia circulară. Aceasta a anunțat 54 de măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor pentru a accelera tranziția UE spre o economie circulară. Toate aceste măsuri au fost adoptate.

Printre alte măsuri, legislația UE revizuită privind deșeurile a intrat în vigoare în 2018. Aceasta stabilește obiective de reciclare clare și un plan pe termen lung pentru gestionarea modernă a deșeurilor. Următoarele au fost incluse:

De asemenea, în 2018 au existat alte inițiative, precum o strategie europeană privind materialele plastice, un raport privind materialele prime critice în economia circulară, norme privind produsele de plastic de unică folosință și o legislație propusă privind cerințele minime pentru reutilizarea apei (adoptată în 2020).

În martie 2020, Comisia a adoptat un nou plan de acțiune privind economia circulară pentru UE ca piatră de temelie a Pactului său verde european din 2019 în vederea stimulării utilizării eficiente a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată, refacerea biodiversității și reducerea poluării. Măsurile includ:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: