Publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/33/CE privind publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva reglementează publicitatea* în favoarea produselor din tutun* și promovarea acestora în mijloacele de informare tipărite, la radio, prin intermediul serviciilor societății informaționale și prin intermediul sponsorizării în domeniul tutunului.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 20 iunie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 3 iulie 2005.

* TERMENI-CHEIE

Publicitate: orice tip de comunicare comercială al cărei scop direct sau indirect este promovarea unui produs din tutun.

Produse din tutun: toate produsele destinate a fi fumate, prizate, supte sau mestecate, inclusiv cele care conțin, chiar și parțial, tutun.

ACT

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun (JO L 152, 20.6.2003, pp. 16-19)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2003/33/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, pp. 1-24)

Versiunea consolidată.

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 29.4.2014, pp. 1-38)

Versiunea consolidată.

Recomandarea 2003/54/CE a Consiliului din 2 decembrie 2002 privind prevenirea fumatului și inițiativele de îmbunătățire a controlului tutunului (JO L 22, 25.1.2003, pp. 31-34)

Data ultimei actualizări: 25.07.2016