Protecția tinerilor la locul de muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 94/33/CE – protecția tinerilor la locul de muncă

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva stabilește cerințe minime pentru a se garanta înregistrarea unor progrese în ceea ce privește sănătatea și siguranța lucrătorilor tineri.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 9 septembrie 1994. Țările UE au avut obligația de a o integra în legislația națională până la 22 iunie 1996.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 12-20)

Modificările succesive aduse Directivei 94/33/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a Directivei 94/33/CEprivind protecția tinerilor la locul de muncă [COM(2004) 105 final, 16.2.2004]

Raport al Comisiei privind efectele perioadei de tranziție acordate Regatului Unit în legătură cu anumite prevederi ale Directivei 94/33/CE a Consiliului privind protecția tinerilor la locul de muncă [COM(2000) 457 final, 20.7.2000]

Data ultimei actualizări: 05.12.2016