Expunerea la vibrații mecanice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/44/CE - cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenții fizici (vibrații)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Angajatorii trebuie:

Țările UE trebuie să pună în aplicare măsuri pentru a asigura supravegherea adecvată a sănătății lucrătorilor, în special atunci când:

Atunci când un medic consideră că un lucrător are o boală identificabilă sau suferă de o stare de sănătate provocată de vibrații:

Țările UE pot excepta transportul maritim și aerian din directivă, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții.

Directiva stabilește valori diferite ale acțiunii de expunere în funcție de faptul dacă vibrațiile afectează brațul și mâna utilizatorului sau întregul corp pe o zi tipică de opt ore.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 6 iulie 2002, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 6 iulie 2005.

CONTEXT

Utilizarea frecventă a mașinilor cu vibrații grele la locul de muncă, dacă nu este atent monitorizată, poate afecta mușchii, oasele, respirația și chiar creierul utilizatorului. Legislația stabilește un echilibru între protejarea utilizatorilor și impunerea unor sarcini administrative, financiare și juridice inutile asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] - Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 177, 6.7.2002, pp. 13-20)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2002/44/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Directivei 89/391/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 26.11.2018