Riscul mediilor explozive

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 1999/92/CE – cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva le impune angajatorilor:

Locurile de muncă deja în folosință înainte de 30 iunie 2003 și în care puteau apărea medii explozive au trebuit să întrunească cerințele minime respective în termen de 3 ani de la acea dată.

Directiva conține 3 anexe care vizează:

În 2003, Comisia Europeană a publicat un ghid de bune practici fără caracter obligatoriu pentru punerea în aplicare a directivei. Acesta se utilizează împreună cu directiva privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. Țările UE ar trebui să se asigure că li se pun la dispoziție angajatorilor informațiile relevante și că se fac referiri la acest ghid de bune practici.

Directiva 2007/30/CE a simplificat cerințele de raportare către Comisie privind punerea în aplicare a Directivei 89/391/CEE și a diverselor sale directive speciale. Țările UE trebuie să elaboreze acum un singur raport o dată la 5 ani cu privire la punerea în aplicare a tuturor acestor directive.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 28 ianuarie 2000, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 iunie 2003.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Medii explozive: un amestec de aer, în condiții atmosferice, și substanțe inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceață sau pulbere în care, după aprindere, focul se extinde la întregul amestec.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 23, 28.1.2000, pp. 57-64)

Modificările succesive aduse Directivei 1999/92/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) (JO L 96, 29.3.2014, pp. 309-356)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 26.11.2018