Sănătatea și securitatea lucrătorilor din industria extractivă

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/104/CEE a Consiliului – securitatea și protecția sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește cerințe minime pentru securitatea și protecția sănătății lucrătorilor din industria extractivă.

ASPECTE-CHEIE

Directiva vizează industria extractivă de suprafață și în subteran, inclusiv prospecțiuni și pregătirea materiilor extrase în vederea vânzării. Actul nu vizează prelucrarea ulterioară a materiilor extrase.

Pentru a garanta securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul se asigură că:

locurile de muncă sunt proiectate și organizate în așa fel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea și sănătatea proprie ori a celorlalți lucrători;

un responsabil trebuie să supravegheze în permanență;

activitățile care comportă un risc special sunt încredințate numai personalului competent și se execută conform instrucțiunilor;

instrucțiunile de securitate trebuie să poată fi înțelese de către toți lucrătorii la care se referă;

sunt prevăzute instalații de prim ajutor și

se efectuează periodic exerciții de securitate.

Angajatorul responsabil pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor de securitate și siguranță trebuie să redacteze un document de securitate și sănătate din care să rezulte că riscurile la care sunt expuși lucrătorii au fost evaluate și că locul de muncă prezintă siguranță. Dacă sunt prezenți lucrători din alte companii, documentul trebuie să sublinieze, de asemenea, obiectivele coordonării și procedurile de implementare.

De asemenea, angajatorul:

va raporta fără întârziere autorităților competente accidentele de muncă grave și situațiile de pericol grav;

va lua măsuri pentru a evita, detecta și combate incendiile și formarea atmosferelor explozive sau a altor atmosfere nocive pentru sănătate;

va prevedea mijloace de evacuare și salvare în caz de pericol;

va asigura sisteme de alarmă și alte sisteme de comunicare pentru a permite operațiile de ajutorare, evacuare și salvare;

va informa lucrătorii asupra măsurilor luate cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă;

va asigura că lucrătorii sunt supuși unor controale medicale regulate în legătură cu activitățile lor;

va asigura consultarea și participarea lucrătorilor la aspecte ce țin de securitate și sănătate.

Cerințe detaliate sunt stabilite în anexele directivei.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 7 decembrie 1992.

CONTEXT

Sănătatea și securitatea la locul de muncă: domenii de activitate pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 92/104/CEE

7.12.1992

7.12.1994

JO L 404, 31.12.1992, pp. 10-25

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165, 27.6.2007, pp. 21-24

Data ultimei actualizări: 15.10.2015