Siguranța la locul de muncă — manipularea manuală a încărcăturilor

Obiectivul acestei directive este de a garanta protejarea lucrătorilor din Uniunea Europeană (UE) împotriva riscurilor pe care le presupune manipularea manuală a încărcăturilor*.

ACT

90/269/CEE: Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

SINTEZĂ

Obiectivul acestei directive este de a garanta protejarea lucrătorilor din Uniunea Europeană (UE) împotriva riscurilor pe care le presupune manipularea manuală a încărcăturilor*.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește cerințe minime de protecție pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special riscuri de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.

ASPECTE-CHEIE

Angajatorii ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători.

În cazul în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale, angajatorul va modifica organizarea activității sau le va asigura lucrătorilor mijloacele pentru a reduce riscul:

Există riscul producerii unei afecțiuni dorso-lombare dacă încărcătura:

Efortul fizic poate prezenta risc de accidentare dacă:

Mediul de lucru poate să sporească riscul dacă:

Activitatea poate prezenta un risc dacă impune:

Lucrătorul poate fi supus riscului dacă acesta:

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Manipularea manuală a încărcăturilor: în sensul acestei directive, orice tip de transport sau susținere a unei încărcături, inclusiv ridicarea, așezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei încărcături, care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 12 iunie 1990.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 90/269/CEE

12.6.1990

31.12.1992

JO L 156, 21.6.1990, pp. 9-13

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165, 27.6.2007, pp. 21-24

Data ultimei actualizări: 24.09.2015