Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 – Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul înființează Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru a furniza informații tehnice, științifice și economice organismelor Uniunii Europene (UE), țărilor UE și părților interesate din domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Rol

Rolul agenției include:

Structura

Strategia

Agenția produce documente de programare anuală pe baza unei strategii corporatiste pe șase ani. Strategia 2014-2020 are șase domenii prioritare cu accent pe relaționare și este coerentă cu Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (SSM) 2014-2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 9 septembrie 1994.

CONTEXT

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, pp. 1-7)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2062/94 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 [COM(2014) 332 final din 6.6.2014]

Data ultimei actualizări: 05.12.2016