Învățarea pe tot parcursul vieții – competențe-cheie

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 2006/962/CE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea îndeamnă guvernele UE să includă predarea și învățarea competențelor-cheie în strategiile lor de învățare pe tot parcursul vieții. Recomandarea identifică opt competențe-cheie care sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a se adapta și a prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare. Programul original de învățare pe tot parcursul vieții a fost conceput pentru a oferi oamenilor oportunități de învățare în toate etapele vieții.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (JO L 394, 30.12.2006, pp. 10-18)

Data ultimei actualizări: 10.10.2016