Procesul de la Bologna: crearea Spațiului european al învățământului superior

Procesul de la Bologna inițiat prin Declarația de la Bologna (1999) și evaluat la fiecare trei ani în cadrul conferințelor ministeriale, își propune introducerea unui sistem de învățământ superior mai comparabil, mai compatibil și mai coerent.

ACT

Declarația de la Bologna din 19 iunie 1999 - Declarația comună a miniștrilor europeni ai educației (nepublicată în Jurnalul Oficial).

SINTEZĂ

Procesul de la Bologna inițiat prin Declarația de la Bologna (1999) și evaluat la fiecare trei ani în cadrul conferințelor ministeriale, își propune introducerea unui sistem de învățământ superior mai comparabil, mai compatibil și mai coerent.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Țările care se subscriu Convenției culturale europene (1954) sunt eligibile pentru apartenență la SEIS, cu condiția ca acestea să își declare intenția de a încorpora obiectivele Procesului de la Bologna în propriul sistem educațional superior. Acestea trebuie, de asemenea, să furnizeze informații privind modalitatea în care vor implementa principiile și obiectivele.

Procesul de la Bologna este în conformitate cu obiectivele cadrului european pentru educație și formare și strategia Europa 2020 pentru creștere economică și locuri de muncă.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul SEIS.

ACTE CONEXE

Spațiul european al învățământului superior în 2015. Procesul de la Bologna Raport privind punerea în aplicare

Concluziile consiliului privind dimensiunea globală a învățământului superior european (JO C 28, 31.1.2014, pp. 2-5).

Data ultimei actualizări: 23.07.2015