Mobilitatea studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a tinerilor voluntari, a cadrelor didactice și a formatorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 2001/613/CE privind mobilitatea pe teritoriul UE a studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a voluntarilor, a cadrelor didactice și a formatorilor

CARE ESTE OBIECTIVUL RECOMANDĂRII?

Ca urmare a Consiliului European de la Lisabona din 2000, această recomandare are obiectivul de a sprijini libera circulație în domeniul educației și al formării. Recomandarea solicită țărilor Uniunii Europene (UE) să ia măsurile necesare pentru a încuraja mobilitatea studenților, a cadrelor didactice și a personalului de formare pe teritoriul UE.

ASPECTE-CHEIE

Recomandarea solicită țărilor UE să elimine obstacolele juridice, administrative, lingvistice și culturale din calea persoanelor care:

într-o altă țară a UE.

Printre aspectele, obiectivele și sugestiile prezentate se numără:

Măsuri care afectează în mod specific studenții sau persoanele care urmează cursuri de formare

Măsuri care afectează tinerii voluntari

Măsuri care privesc cadrele didactice și formatorii

Țărilor UE li se solicită să redacteze un raport o dată la doi ani cu privire la măsurile luate ca răspuns la aceste recomandări.

CONTEXT

Recomandările evidențiate s-au aplicat inițial programelor UE precum Socrates (educație), Leonardo da Vinci (formare profesională) și Tineret, care acum fac parte toate din programul Erasmus+ și completează măsurile care acum intră sub incidența ET 2020, care cuprinde cooperarea în domeniul educației, al formării și al învățării pe tot parcursul vieții.

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea 2001/613/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iulie 2001 privind mobilitatea în cadrul Comunității a studenților, a persoanelor care urmează cursuri de formare, a voluntarilor, a cadrelor didactice și a formatorilor (JO L 215, 9.8.2001, pp. 30-37)

ACTE CONEXE

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011: Tineretul în mișcare – promovarea mobilității tinerilor în scop educațional (JO C 199, 7.7.2011, pp. 1-5)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Tineretul în mișcare” – O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană [COM(2010) 477 final, 15.9.2010]

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educație și formare profesională (SECEFP) (JO C 155, 8.7.2009, pp. 11-18)

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 15 noiembrie 2007, privind îmbunătățirea calității pregătirii cadrelor didactice (JO C 300, 12.12.2007, pp. 6-9)

Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass) (JO L 390, 31.12.2004, pp. 6-20)

Data ultimei actualizări: 19.12.2016