Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului – Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

SINTEZĂ

În Uniunea Europeană (UE), aproximativ 75 de milioane de persoane sunt slab calificate sau chiar necalificate, acestea confruntându-se cu un risc triplu de șomaj față de persoanele înalt calificate.

Pentru a ajuta acești oameni să își dezvolte competențele și să își găsească un loc de muncă, UE a creat o agenție menită anume să susțină politicile UE în domeniul educației și formării profesionale și să ajute țările UE să le pună în practică.

CARE ESTE SCOPUL CEDEFOP?

Obiectivul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) este de a sprijini Comisia Europeană (CE) în promovarea educației și formării profesionale (EFP) și în dezvoltarea și punerea în aplicare a unei politici comune în domeniul EFP prin activitățile sale științifice și tehnice.

Cedefop colaborează strâns cu CE, cu țările UE, cu organizațiile patronale și sindicale, precum și cu cercetătorii și practicienii din domeniul EFP. Centrul le oferă acestora informații de actualitate privind noutățile din domeniul EFP, precum și oportunități de a dezbate politica.

ASPECTE-CHEIE

Principalele sale obligații sunt:

Lucrări

Există patru capitole importante:

Rețele

Cedefop lucrează cu două rețele importante:

CONTEXT

Cedefop este una dintre agențiile descentralizate ale UE. Înființat în 1975, Centrul și-a mutat sediul de la Berlin la Salonic în 1995.

În 2015, acesta a sărbătorit 40 de ani de contribuție la EFP în Europa și 20 de ani de când își are sediul în Grecia.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 337/75

16.2.1975

-

JO L 39, 13.2.1975, pp. 1-4

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CEE) nr. 1946/93

26.7.1993

-

JO L 181, 23.7.1993, pp. 11-12

Regulamentul (CE) nr. 1131/94

1.9.1994

-

JO L 127, 19.5.1994, p. 1

Regulamentul (CE) nr. 251/95

1.3.1995

-

JO L 30, 9.2.1995, pp. 1-2

Regulamentul (CE) nr. 354/95

1.1.1995

-

JO L 41, 23.2.1995, p. 1

Regulamentul (CE) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

JO L 245, 29.9.2003, pp. 41-43

Regulamentul (CE) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

JO L 355, 1.12.2004, p. 1-3

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind evaluarea externă a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale [COM(2008) 356 final, 13.6.2008]

Data ultimei actualizări: 30.09.2015