Transportul rutier: Normele UE privind timpul de lucru al conducătorilor auto profesioniști

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta stabilește normele minime pentru organizarea timpului de lucru al conducătorilor auto, completând Regulamentul (CE) 561/2006, care stabilește norme comune referitoare la timpul de conducere auto și la perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.

ASPECTE-CHEIE

Normele directivei se aplică tuturor „lucrătorilor mobili” în serviciul unei companii înființate într-o țară a UE pentru a desfășura activități de transport rutier. De asemenea, directiva se aplică conducătorilor auto independenți.

„Timpul de lucru” include:

Durata maximă a săptămânii de lucru este stabilită la 48 de ore; aceasta poate fi prelungită însă la 60 de ore, cu condiția ca media de 48 de ore pe săptămână să nu fie depășită pe parcursul a patru luni.

Conducătorilor auto le este interzis să lucreze mai mult de șase ore fără a face o pauză. Aceste pauze trebuie să fie de cel puțin 30 de minute atunci când conducătorul auto lucrează între șase și nouă ore într-o zi.

Această normă completează prevederile Regulamentului (CE) 561/2006, care stabilește o durată maximă de condus de 4,5 ore fără pauză sau odihnă.

Directiva menține prevederile Regulamentului (CE) 561/2006 referitoare la odihnă. Conducătorii auto trebuie să își ia perioade zilnice și săptămânale de odihnă.

Dacă se efectuează un schimb de noapte, timpul de lucru nu poate depăși 10 ore pentru fiecare perioadă de 24 de ore.

Un raport al Comisiei din 2014 a analizat punerea în aplicare a directivei și a regulamentului în perioada 2011-2012. S-au constatat astfel anumite îmbunătățiri în ceea ce privește aplicarea legislației. Cu toate acestea, caracterul incomplet și inconsecvent al informațiilor transmise de țările UE nu a permis o analiză aprofundată a efectelor asupra siguranței rutiere sau asupra sănătății și siguranței conducătorilor auto. Comisia Europeană a precizat că va lansa o evaluare cuprinzătoare a funcționării legislației sociale în domeniul transportului rutier.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 23 martie 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 23 martie 2005.

CONTEXT

Parlamentul European a respins o propunere a Comisiei din 2008 de modificare a directivei în sensul excluderii conducătorilor auto independenți și al intensificării aplicării directivei. Inițial, directiva viza numai lucrătorii mobili care fac parte din personalul unei întreprinderi de transport. Din martie 2009, actul a vizat toți conducătorii auto care intră sub incidența regulamentului privind timpul de conducere, pauzele și perioadele de repaus.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, pp. 35-39)

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare în 2011-2012 a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere și a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (al 27-lea raport al Comisiei privind punerea în aplicare a legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere) [COM(2014) 709 final, 21.11.2014]

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, pp. 1-14)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 561/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 20.08.2020