MISSOC - Sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială

Pentru a facilita schimbul permanent şi complet de informaţii privind protecţia socială în Europa, Comisia Europeană a lansat în 1990 sistemul MISSOC: „sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială”.

ACT

Programul MISSOC: sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială (Mutual Information System on Social Protection), lansat în martie 1990.

SINTEZĂ

Lansat în 1990 de Comisia Europeană, sistemul MISSOC (Mutual Information System on SOCial Protection) a devenit o sursă privilegiată de informare cu privire la situaţia protecţiei sociale în Europa. În prezent, la MISSOC participă toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE), cele trei ţări terţe ale Spaţiului Economic European, şi anume Islanda, Liechtenstein şi Norvegia din 2000, precum şi Elveţia începând din 2002.

Programul MISSOC se bazează pe strânsa colaborare între Direcţia Generală „Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune” a Comisiei Europene şi o reţea de reprezentanţi ai statelor participante. Programul include şi un secretariat numit de DG „Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune” a Comisiei Europene, care este responsabil cu coordonarea reţelei, organizarea reuniunilor, colectarea informaţiilor, gestionarea sistemului informatic şi pregătirea şi distribuirea publicaţiilor.

Fiecare stat participant este reprezentat de unul sau doi corespondenţi din cadrul ministerelor sau instituţiilor naţionale responsabile cu protecţia socială, care furnizează informaţiile necesare şi garantează acurateţea informaţiilor publicate. Reţeaua MISSOC se reuneşte de două ori pe an (în mai şi în octombrie) în statul membru care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

Descrierea acţiunilor

MISSOC se bazează pe informaţiile furnizate de ministerele şi autorităţile competente în domeniul protecţiei sociale. Acesta publică tabele comparative (DE) (EN) (FR) actualizate periodic şi care acoperă toate domeniile protecţiei sociale, precum şi buletine informative MISSOC (DE) (EN) (FR) cu privire la teme specifice, cum ar fi protecţia socială a persoanelor cu handicap, îngrijirile de sănătate, sistemele de protecţie a persoanelor în vârstă sau principalele modificări ale sistemelor de protecţie socială.

În ceea ce priveşte ţările din Europa Centrală şi de Est, s-au colectat informaţii cu privire la legislaţia în materie de protecţie socială în cadrul proiectului MISSCEEC II (DE) (EN) (FR), cu scopul de a obţine informaţii compatibile cu cele ale tabelelor MISSOC.

Ultima actualizare: 21.03.2005