Educaţia în domeniul mass-media în mediul digital

Educaţia în domeniul mass-media reprezintă o provocare considerabilă pentru Comisia Europeană, deoarece ea oferă cetăţenilor europeni instrumente pentru o mai bună înţelegere a mediului digital, care devine tot mai larg răspândit în societatea europeană.

ACT

Recomandarea 2009/625/CE a Comisiei din 20 august 2009 privind educaţia în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală şi a conţinutului mai competitivă şi o societate a cunoaşterii integratoare.

SINTEZĂ

Scopul acestei recomandări este de a spori educaţia în domeniul mass-media în mediul digital pentru a spori competitivitatea economiei cunoaşterii, contribuind totodată la crearea unei societăţi informaţionale mai integratoare.

Definiţie

Educaţia în domeniul mass-media se referă la capacitatea de a accesa mijloacele de informare, de a înţelege şi de a evalua cu spirit critic diferite aspecte ale acestora şi ale conţinutului lor. De asemenea, educaţia în domeniul mass-media include abilitatea de a comunica într-o varietate de contexte.

Bariere

Există încă numeroase bariere în calea dezvoltării educaţiei în domeniul mass-media la nivel european. Statelor membre încă le lipseşte o viziune comună în acest domeniu. În plus, lipsa vizibilităţii europene a iniţiativelor naţionale, regionale şi locale în acest domeniu îngreunează şi ea promovarea de reţele europene. În consecinţă, în acest moment, nu există coordonare între părţile interesate.

Provocări

Educaţia în domeniul mass-media ar trebui să le permită cetăţenilor europeni să înţeleagă mai bine şi să analizeze mesajele mass-media şi conţinutul pe care le întâlnesc, precum şi să dobândească abilităţile prin care îşi vor putea îndeplini rolul de cetăţeni.

De asemenea, educaţia poate contribui la protejarea pluralismului şi a independenţei domeniului mass-media. Ea permite exprimarea unor opinii diverse din partea diferitor grupuri sociale şi promovează dezvoltarea valorilor de toleranţă şi dialog.

Educaţia în domeniul mass-media joacă un rol important în creşterea nivelului de informare a opiniei publice cu privire la patrimoniul audiovizual şi la identităţile culturale europene. De fapt, ea contribuie la sporirea cunoştinţelor şi a interesului pentru operele culturale europene recente.

În faţa acestor provocări Comisia Europeană propune încurajarea proiectelor de cercetare pe tema educaţiei media în cadrul programelor existente.

Acţiunea recomandată

Statele membre sunt invitate să dezvolte şi să implementeze iniţiative de coreglementare având ca scop adoptarea unor coduri de conduită cu privire la mass-media europeană.

Este important să se promoveze şi să se finanţeze cercetările, studiile şi proiectele care acoperă diferitele aspecte şi dimensiuni ale educaţiei în domeniul mass-media în mediul digital.

De asemenea, statele membre sunt încurajate să organizeze dezbateri în cadrul unor conferinţe şi evenimente publice, în vederea includerii educaţiei media în programa de învăţământ şi ca parte a asigurării competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare campanii naţionale de sensibilizare a opiniei publice cu privire la patrimoniul cultural, precum şi cursuri de formare pentru conştientizarea riscurilor pe care le implică procesarea datelor personale prin reţelele de informare şi comunicare.

Mai mult, industria mass-media este invitată să propună instrumente pentru creşterea nivelului de educaţie media, cum ar fi:

Context

Comunicarea Comisiei din decembrie 2007 privind „O abordare europeană a competenţei mediatice în mediul digital” a subliniat importanţa educaţiei în domeniul mass-media în ceea ce priveşte comunicarea comercială, operele audiovizuale şi conţinutul digital. Un nivel mai bun de educaţie media ar contribui la realizarea obiectivelor pe care şi le-a stabilit Uniunea Europeană la Lisabona şi în contextul iniţiativei i2010.

Ultima actualizare: 28.11.2009