Acordurile internaționale și competențele externe ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Articolul 4 din TFUE

Articolul 207 din TFUE

Articolul 216 din TFUE

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Acestea stabilesc competențele juridice ale UE de a negocia și a încheia acorduri internaționale, precum și competența acesteia, exclusivă sau partajată, de a participa la asemenea acorduri.

ASPECTE-CHEIE

Acordurile internaţionale (convenții, tratate)

Competențele externe ale UE

Competență exclusivă și competență partajată

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea întâi – Principiile – Titlul I – Categorii și domenii de competențe ale Uniunii – Articolul 3 (JO C 202, 7.6.2016, p. 51)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea întâi – Principiile – Titlul I – Categorii și domenii de competențe ale Uniunii – Articolul 4 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 51-52)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii - Titlul II - Politica comercială comună – articolul 207 (ex-articolul 133 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 140-141)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii – Titlul V – Acordurile internaționale – Articolul 216 (JO C 202, 7.6.2016, p. 144)

Data ultimei actualizări: 08.04.2020