Tratatul de la Lisabona

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

ASPECTE-CHEIE

Modificări instituționale

Parlamentul European

Consiliul European

Compus din șefii de stat sau de guvern, acesta oferă UE o mai mare continuitate și coerență. Este recunoscut oficial ca o instituție a UE care stabilește direcțiile și prioritățile politice generale ale UE.

Acesta alege prin vot majoritar un președinte pentru un mandat de 30 de luni, care poate fi reînnoit, înlocuind rolul rotativ de 6 luni precedent.

Consiliul

Aplică reguli noi de vot majoritar atunci când aprobă legislația. Pentru a asigura o majoritate, este nevoie de cel puțin 55 % din țările UE, reprezentând cel puțin 65 % din populația UE. Pentru a bloca o propunere, cel puțin patru țări trebuie să fie împotrivă.

Se întâlnește în public atunci când discută și votează proiecte de legi.

Comisia Europeană

Președintele Comisiei este:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Competența sa este extinsă la toate domeniile de politică ale UE, cu excepția politicii externe și de securitate comună.

Banca Centrală Europeană (BCE)

BCE este recunoscută în prezent în mod oficial ca instituție a UE, fiind inclusă în articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Politica externă și de securitate comună

Tratatul:

Alte modificări

Politicile UE

Structura anterioară bazată pe piloni este înlocuită cu o nouă distribuție a competențelor:

Consolidarea democrației

Tratatul:

Retragerea din UE

Tratatul prevede pentru prima dată o procedură oficială în cazul în care o țară a UE dorește să se retragă din UE (articolul 50 din TUE – a se vedea sinteza privind Negocierile cu Regatul Unit (1) potrivit articolului 50).

DE CÂND SE APLICĂ TRATATUL?

Tratatul a fost semnat la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

CONTEXT

Tratatul de la Lisabona este în mare măsură inspirat de Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa. Constituția intenționa să înlocuiască tratatele fondatoare ale UE cu un singur text. Aceasta a fost semnată la Roma la 29 octombrie 2004. Pentru a intra în vigoare, Constituția trebuia să fie ratificată de toate cele 27 de state membre ale UE (17 au ratificat-o). Cu toate acestea, a fost respinsă prin referendumuri naționale în Franța și în Țările de Jos în 2005.

În schimb, Tratatul de la Lisabona modifică aceste tratate, așa cum au făcut și tratatele de la Amsterdam și Nisa. Acesta încorporează majoritatea reformelor instituționale și politice pe care tratatul constituțional le prevedea.

TERMENI-CHEIE

Egalitatea democratică: UE trebuie să respecte principiul egalității cetățenilor săi, care să beneficieze de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale (articolul 9 din TUE).
Democrația reprezentativă: Cetățenii UE sunt reprezentați direct la nivelul UE de către Parlamentul European.
Democrația participativă: Cetățenii UE au dreptul de a participa la deciziile UE și de a interacționa cu instituțiile UE, de exemplu prin dialog prin intermediul organizațiilor societății civile în care sunt membri.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 (JO C 306, 17.12.2007, pp. 1-271)

Data ultimei actualizări: 15.12.2017(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).