Politica externă și de securitate la nivelul UE

 

SINTEZĂ

CUM ÎȘI DESFĂȘOARĂ UE POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE?

Prin politica externă și de securitate comună (PESC), care cuprinde toate domeniile politicii externe și toate aspectele legate de securitatea UE (Uniunii Europene).

PESC include și o politică de securitate și apărare comună (PSAC), care cuprinde aspectele din politica UE referitoare la apărare și la operațiunile militare și civile de gestionare a crizelor.

ASPECTE-CHEIE

Politica externă și de securitate a UE face obiectul unor norme și proceduri specifice:

Luarea deciziilor

Consiliul European (o reuniune la nivel înalt a șefilor de stat/de guvern din UE, care se organizează de cel puțin patru ori pe an) identifică interesele strategice ale UE, determină obiectivele și definește orientările generale ale PESC.

Luând în considerare aceste obiective și direcția strategică, Consiliul UE votează cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse sau la pozițiile care vor fi luate în temeiul PESC.

Deși hotărârile luate de Consiliul UE necesită unanimitate, unele aspecte ale hotărârilor pot fi decise prin vot cu majoritate calificată, ceea ce înseamnă 55 % dintre voturile țărilor UE, reprezentând cel puțin 65 % din populația UE.

Punerea în aplicare

Înaltul Reprezentant este asistat de corpul diplomatic al UE, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă în domeniul PESC (articolul 24 din Tratatul privind Uniunea Europeană – TUE), exceptând:

controlul legalității măsurilor restrictive (de exemplu, a sancțiunilor) impuse de UE unor persoane fizice și unor persoane juridice;

monitorizarea punerii în aplicare a PESC de către instituțiile UE.

Finanțarea

Țările UE finanțează operațiunile cu implicații militare sau de apărare.

Alte cheltuieli operaționale sunt finanțate din bugetul general al UE.

CONTEXT

Forma actuală a PESC, funcția de Înalt Reprezentant și SEAE au fost create prin Tratatul de la Lisabona din 2009.

Data ultimei actualizări: 08.12.2015