Proceduri legislative

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 289 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ARTICOLULUI 289 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE?

Acest articol reformează procesul decizional anterior al UE, consolidând capacitatea de decizie și de acțiune a Uniunii.

ASPECTE-CHEIE

Articolul 289 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) vizează două tipuri de procedură legislativă:

Procedura legislativă ordinară

Procedurile legislative speciale

Așa cum sugerează numele lor, procedurile legislative speciale reprezintă excepția de la procedura legislativă ordinară. Acestea sunt utilizate în anumite domenii de politică mai sensibile. Spre deosebire de procedura legislativă ordinară, TFUE nu descrie cu exactitate procedurile legislative speciale. Prin urmare, normele acestora se definesc de la caz la caz, prin articolele din tratat care stabilesc condițiile aplicării acestora.

În practică, în cadrul procedurilor legislative speciale, Consiliul este unicul organ legislativ. Parlamentul este numai asociat în cadrul procedurii. Rolul său este deci limitat la consultare (așa cum prevede, de exemplu, articolul 89 din TFUE privind operațiunile de cooperare polițienească transfrontalieră) sau, după caz, la aprobare (așa cum prevede, de exemplu, articolul 86 din TFUE privind Parchetul European).

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea: Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I: Dispoziții instituționale – Capitolul 2: Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1: Actele juridice ale Uniunii (articolul 289) (JO C 202, 7.6.2016, p. 172)

Data ultimei actualizări: 11.10.2017