Parlamentul European

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

Articolele 223-234 din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE) – rolul, componența și funcționarea Parlamentului European

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Acestea stabilesc rolul, competențele, componența, mandatul și procedura electorală pentru Parlamentul European (denumit în continuare „Parlamentul”).

ASPECTE-CHEIE

Parlamentul este instituția Uniunii Europene aleasă direct de către cetățenii UE, pentru cetățenii UE. Prin urmare, acesta îi reprezintă pe cei peste 500 de milioane de cetățeni ai UE și întruchipează, în acest sens, puterea democratică. Parlamentul își are sediul la Strasbourg (Franța). Membrii Parlamentului European (europarlamentarii) sunt aleși prin vot direct, liber și secret (din 1979), pentru un mandat de cinci ani, existând un număr fix din fiecare țară a UE. Parlamentul, așa cum este el cunoscut în prezent, este rezultatul fuziunii a trei foste adunări reprezentând Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) (Tratatul de fuziune din 1965).

Atribuții

Atribuțiile Parlamentului au evoluat prin revizuiri succesive ale tratatelor europene. Printre acestea se numără:

Competențe

Legislație

Bugetul

Parlamentul funcționează pe picior de egalitate cu Consiliul pentru întreaga procedură de adoptare a bugetului anual al UE. Procedura bugetară constă într-o lectură a Parlamentului și una a Consiliului sau, în caz contrar, se convoacă un comitet de conciliere pentru a ajunge la un acord asupra unui text comun (articolul 314 din TFUE).

Supravegherea executivă

Parlamentul poate exercita mai multe controale asupra Comisiei, ramura executivă a UE:

Revizuirea tratatelor

Componența

La repartizarea mandatelor între țările UE se ține cont de mai mulți factori:

La inițiativa Parlamentului și cu aprobarea acestuia, Consiliul European adoptă în unanimitate o decizie de stabilire a componenței Parlamentului [articolul 14 alineatul (2) din TUE]. Tratatele UE stabilesc normele de bază privind componența acestuia:

TABEL DE SINTEZĂ

Tratatul

Articole

Subiect

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

14

Rolul și componența Parlamentului

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Funcționarea Parlamentului European

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – articolul 14 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 22-23)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 1-388)

DOCUMENTE CONEXE

Protocolul nr. 6 privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene [articolul unic litera (a)] (JO C 202, 7.6.2016, p. 265)

Decizia 2013/312/UE a Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componenței Parlamentului European (JO L 181, 29.6.2013, pp. 57-58)

Data ultimei actualizări: 15.12.2017