Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ÎNALTULUI REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE?

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant) este responsabil de coordonarea și ducerea la îndeplinire a politicii externe și de securitate comune (PESC) a UE, precum și a politicii de securitate și apărare comune (PSAC). Înaltul Reprezentant este în același timp unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene și, astfel, asigură coerența acțiunii externe globale a UE.

ASPECTE-CHEIE

Numirea

Responsabilități

Serviciul European de Acțiune Externă

CONTEXT

Poziția Înaltului Reprezentant se întemeiază pe articolele 18 și 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul de la Amsterdam din 1999 a creat poziția, deși responsabilitățile în materie de politici externe au fost partajate cu comisarul european pentru relații externe. Tratatul de la Lisabona din 2009 a extins responsabilitățile Înaltului Reprezentant și l-a numit pe titularul de mandat vicepreședinte al Comisiei, pentru a-i permite Înaltului Reprezentant să reprezinte UE mai bine în obiectivele de politică externă.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – articolul 18 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 26-27)

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul V – Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună – Capitolul 2 – Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună – Secțiunea 1 – Dispoziții comune – Articolul 36 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 35-36)

Data ultimei actualizări: 09.01.2020