Comisia Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

Articolul 18 din TUE

Articolul 244 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

Articolul 245 din TFUE – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

Articolul 246 din TFUE – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

Articolul 247 din TFUE – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

Articolul 248 din TFUE – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

Articolul 249 din TFUE – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

Articolul 250 din TFUE – rolul, componența, competențele și funcționarea Comisiei Europene

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTOR ARTICOLE DIN TRATAT?

Articolele stabilesc rolul, componența, competențele, procedurile de numire și funcționarea Comisiei Europene, organul executiv al UE.

ASPECTE-CHEIE

Rolul

1. Propune legi noi – Comisia este singura instituție a UE care prezintă în mod formal legi spre a fi adoptate de către Parlamentul European și Consiliu.

2. Gestionează politicile UE și alocă fondurile UE – Comisia stabilește prioritățile în materie de cheltuieli împreună cu Consiliul și Parlamentul European și întocmește și execută bugetul anual.

3. Aplică legislația UE – împreună cu Curtea de Justiție a UE, Comisia asigură aplicarea adecvată a legislației UE în toate țările UE.

4. Reprezintă UE la nivel internațional – vorbește în numele tuturor țărilor UE în cadrul organismelor internaționale (precum Organizația Mondială a Comerțului – OMC).

Componența

Președintele

Numirea

Tabel de sinteză

Tratatul privind Uniunea Europeană

17

Rolul și componența Comisiei; numirea și competențele președintelui Comisiei

Tratatul privind Uniunea Europeană

18

Numirea și competențele ÎR/VP

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Funcționarea Comisiei

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – articolele 17 și 18 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 26-27)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 4 – Comisia – articolele 244, 245, 246, 247, 248, 249 și 250 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 155-157)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia 2013/272/UE a Consiliului European din 22 mai 2013 privind numărul de membri ai Comisiei Europene (JO L 165, 18.6.2013, p. 98)

Data ultimei actualizări: 11.10.2017