Consiliul Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Articolul 237 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 238 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 239 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 240 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 241 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 242 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 243 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE?

Acestea stabilesc rolul, componența și funcționarea Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă guvernele țărilor UE.

ASPECTE-CHEIE

Rolul

Componența

Votul

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul III – Dispoziții privind instituțiile – Articolul 16 (JO C 202, 7.6.2016, p. 24)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 237 (JO C 202, 7.6.2016, p. 153)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 238 (JO C 202, 7.6.2016, pp. 153-154)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 239 (JO C 202, 7.6.2016, p. 154)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 240 (JO C 202, 7.6.2016, p. 154)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 241 (JO C 202, 7.6.2016, p. 155)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 242 (JO C 202, 7.6.2016, p. 155)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 3 – Consiliul – Articolul 243 (JO C 202, 7.6.2016, p. 155)

Data ultimei actualizări: 11.12.2017