Acordul comercial UE-Elveția

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

Regulamentul (CEE) nr. 2840/72 de încheiere a unui acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Principalele obiective ale acordului sunt:

Eliminarea măsurilor tarifare şi netarifare

Norme privind concurența

Ambele părți sunt obligate să respecte normele privind concurența care interzic abuzul de poziții dominante, carteluri și monopoluri, împreună cu normele privind ajutorul de stat.

Comitetul mixt

Acordul instituie un comitet mixt format din membri ai ambelor părți. Aceasta:

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1973. O serie de protocoale au fost atașate ulterior la acord.

CONTEXT

Relațiile politice UE-Elveția sunt guvernate de peste 100 de acorduri „bilaterale” care acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv cercetarea și inovarea, zona Schengen, politica de azil și recunoașterea reciprocă.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (JO L 300, 31.12.1972, pp. 189-280)

Modificările succesive aduse acordului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CEE) nr. 2840/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 de încheiere a unui acord între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană de adoptare a dispozițiilor de aplicare a acestuia și de încheiere a Acordului adițional privind valabilitatea pentru Principatul Liechtenstein a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 (JO L 300, 31.12.1972, p. 188)

DOCUMENTE CONEXE

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția (OJ L 53, 27.2.2008, pp. 5-17)

Acord între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, pp. 52-79)

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole transformate (JO L 23, 26.1.2005, pp. 19-48)

A se vedea versiunea consolidată.

Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității (JO L 114, 30.4.2002, pp. 369-429)

A se vedea versiunea consolidată.

Acord cadru de cooperare științifică și tehnică între Comunitățile Europene și Confederația Elvețiană (JO L 313, 22.11.1985, pp. 6-8)

Data ultimei actualizări: 10.09.2020