Comunitatea Europeană a Energiei Atomice - niveluri și măsuri privind securitatea informațiilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (Euratom) nr. 3 de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Măsurile de securitate și instrucțiunile privind modul de aplicare a acestora sunt emise de:

Comisia Europeană înființează un Birou de securitate pentru:

Un agent de securitate este numit în fiecare instituție, comitet sau serviciu al UE în care C.S.E. este pregătit sau păstrat, responsabil pentru:

Clasificarea, autorizarea și ancheta de securitate

Protecția fizică a C.S.E.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 15 noiembrie 1958.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

TERMENI-CHEIE

Model de utilitate: un drept înregistrat care oferă titularului utilizarea exclusivă a unei invenții tehnice în schimbul dezvăluirii publice a lucrărilor invenției și acordat numai pentru o perioadă limitată de timp.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (Euratom) nr. 3 al Consiliului de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (JO L 17, 6.10.1958,pp. 406-416)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – Titlul II – Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleare – Capitolul 2: Difuzarea cunoștințelor – Secțiunea 3: Dispoziții privind secretul – Articolul 24 (JO C 203, 7.6.2016, pp. 15-16)

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – Titlul II – Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleare – Capitolul 2: Difuzarea cunoștințelor – Secțiunea 3: Dispoziții privind secretul – Articolul 25 (JO C 203, 7.6.2016, pp. 16-17)

Data ultimei actualizări: 15.05.2020