Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta stabilește norme și proceduri pentru protejarea „avertizorilor”, a persoanelor care raportează* informații pe care le-au dobândit în context profesional cu privire la încălcări* ale legislației UE în domenii-cheie ale politicilor. Categoria încălcărilor include atât acte sau omisiuni ilegale, cât și practici abuzive.

ASPECTE-CHEIE

Directiva acoperă rapoartele privind:

Directiva completează legislația specifică a UE, care include deja norme privind avertizarea în interes public (îndeosebi în ceea ce privește serviciile financiare, spălarea banilor, finanțarea terorismului, siguranța transporturilor și protecția mediului).

Directiva nu aduce atingere:

Actul legislativ acoperă o varietate amplă de lucrători din sectorul privat și din cel public, inclusiv cei care efectuează raportarea după încetarea raportului de muncă:

Persoanele fizice sunt protejate dacă își exprimă în mod public preocupările cu condiția ca acestea:

Mecanismele de raportare includ:

Protecția juridică

Pentru a beneficia de protecție juridică, o persoană fizică trebuie:

Avertizorii:

Țările UE trebuie:

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 16 decembrie 2019, iar țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 17 decembrie 2021.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Raportare: comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la o încălcare.
Încălcare: un act sau o omisiune care are caracter ilegal sau contravine obiectivelor legislației UE.
Represalii: orice comportament direct sau indirect în context profesional care ar putea provoca prejudicii avertizorului.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, pp. 17-56)

Data ultimei actualizări: 20.05.2020