Protecția indicațiilor geografice – Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Decizia (UE) 2019/1754 – aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

Regulamentul (UE) 2019/1753 privind acțiunile UE în urma aderării acesteia la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACT, AL ACESTEI DECIZII ȘI AL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Acordul de la Lisabona

Actul de la Geneva

Decizia (UE) 2019/1754

Normele UE

Regulamentul stabilește normele care reglementează drepturile și obligații în temeiul Actului de la Geneva. În temeiul regulamentului:

Regulamentul se referă, de asemenea, la:

DE CÂND SE APLICĂ ACTUL, DECIZIA ȘI REGULAMENTUL?

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Indicații geografice (IG): se referă la produse care provin dintr-o anumită zonă geografică și în privința cărora de originea geografică este legată o anumită calitate, reputație sau o altă caracteristică.
Denumiri de origine (DO): denumiri geografice care indică originea unui produs, precum și calitățile sale distinctive și renumite asociate locației.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (JO L 271, 24.10.2019, pp. 15-29)

Decizia (UE) 2019/1754 a Consiliului din 7 octombrie 2019 privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (JO L 271, 24.10.2019, pp. 12-14)

Regulamentul (UE) 2019/1753 al Parlamentului European și al consiliului 23 octombrie 2019 privind acțiunile Uniunii în urma aderării acesteia la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (JO L 271, 24.10.2019, pp. 1-11)

Data ultimei actualizări: 18.05.2020