Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO pentru energie electrică):

Metodologia de identificare a scenariilor regionale de criză de energie electrică:

Autoritățile competente, numite de țările UE până la 5 ianuarie 2020:

Monitorizarea

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 4 iulie 2019.

CONTEXT

Crizele de energie electrică pot apărea din mai multe motive, de exemplu din cauza condițiilor meteorologice extreme, a atacurilor rău intenționate sau a deficitului de combustibil. Acolo unde apar situații de criză, acestea au adesea un efect transfrontalier. Incidențele la scară largă, cum ar fi vânturile reci, valurile de căldură sau atacurile cibernetice pot afecta mai multe țări ale UE în același timp.

Regulamentul este unul dintre cele opt acte legislative din pachetul „Energie curată pentru toți europenii” pe care Comisia le-a depus în noiembrie 2016. Aceasta contribuie la modelarea Uniunii Energetice, la menținerea competitivă a UE și la îndeplinirea angajamentelor acordului de la Paris privind schimbările climatice.

TERMENI-CHEIE

Criza de energie electrică: o situație actuală sau iminentă în care există un deficit semnificativ de energie electrică.
Alertă timpurie: furnizarea de informații concrete, importante și credibile conform cărora ar putea avea loc un eveniment care este susceptibil să deterioreze în mod semnificativ situația alimentării cu energie electrică și să ducă la o criză de energie electrică.
Siguranța alimentării cu energie electrică: capacitatea unui sistem de energie electrică de a garanta alimentarea cu energie electrică a clienților, la un nivel de performanță clar stabilit.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE (JO L 158, 14.6.2019, pp. 1-21)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/942 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (JO L 158, 14.6.2019, pp. 22-53)

Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (JO L 158, 14.6.2019, pp. 54-124)

Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (JO L 158, 14.6.2019, pp. 125-199)

Data ultimei actualizări: 24.07.2019