Materiale plastice de unică folosință – combaterea impactului asupra mediului înconjurător

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

CARE ESTE ROLUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică anumitor produse SUP, produselor fabricate din plastic oxo-degradabil* și uneltelor de pescuit care conțin plastic. Produsele SUP sunt fabricate integral sau parțial din plastic și, de obicei, sunt destinate a fi utilizate o singură dată sau pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a fi aruncate.

Restricțiile pieței

Reducerea consumului

Colectare separată și cerințe de proiectare pentru sticlele SUP

Marcarea obligatorie

Responsabilitatea extinsă a producătorului

Sistemele de informații și raportarea

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2267 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun.

Măsuri de sensibilizare

De asemenea, statele membre trebuie să ia măsuri pentru:

Orientările Comisiei

DE CÂND SE APLICĂ NORMELE?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Plastic oxo-degradabil. Materiale plastice care includ aditivi care, prin oxidare, duc la fragmentarea materialului plastic în microfragmente sau la descompunere chimică.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (JO L 155, 12.6.2019, pp. 1-19)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/162 a Comisiei din 4 februarie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea privind reducerea consumului de anumite produse din plastic de unică folosință și măsurile luate de statele membre pentru a obține această reducere (JO L 26, 7.2.2022, pp. 19-35)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2267 a Comisiei din 17 decembrie 2021 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și a informațiilor privind deșeurile colectate după consum ale produselor din tutun cu filtre și ale filtrelor comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun (JO L 455, 20.12.2021, pp. 32-36)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1752 a Comisiei din 1 octombrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor generate de sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturi (JO L 349, 4.10.2021, pp. 19-30)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/958 a Comisiei din 31 mai 2021 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportului privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 211, 15.6.2021, pp. 51-64)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) 2021/958 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificațiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosință indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (JO L 428, 18.12.2020, pp. 57-67)

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, pp. 10-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 11.04.2022