Interzicerea materialelor de plastic de unică folosință

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Materialele plastice de unică folosință sunt confecționate integral sau parțial din plastic și sunt de obicei destinate a fi utilizate o singură dată sau pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a fi aruncate.

Restricții de piață (interdicții)

Produsele din plastic care trebuie interzise în temeiul directivei includ:

Reduceri ale consumului

Cerințe de colectare separată și de proiectare pentru sticlele de plastic

Marcarea obligatorie

Anumite produse din plastic de unică folosință introduse pe piață trebuie să poarte un marcaj vizibil, clar lizibil și indelebil aplicat pe ambalajul lor sau pe produsul în sine:

Aceste etichete ar trebui să informeze consumatorii despre:

Responsabilitate extinsă a producătorului

Directiva include principiul „poluatorul plătește”. Producătorii vor trebui să acopere costurile pentru:

Pentru șervețele umede și baloane, aceste obligații se vor aplica cu excepția costurilor de colectare.

Țările UE trebuie, de asemenea:

Creșterea gradului de conștientizare

Țările UE trebuie să ia, de asemenea, măsuri pentru:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Aceasta trebuie transpusă în legislația țărilor UE până la 3 iulie 2021. Restricțiile de piață și marcarea regulilor de produs se aplică începând cu 3 iulie 2021, în timp ce cerințele de proiectare a produselor pentru sticle se aplică începând cu 3 iulie 2024. Măsurile de responsabilitate extinsă ale producătorului se aplică de la 31 decembrie 2024.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (JO L 155, 12.6.2019, pp. 1-19)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

Modificările succesive aduse Directivei 2008/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, pp. 10-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 16.09.2019