Controlul numerarului care intră sau iese din UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul introduce controlul numerarului* care intră sau iese din UE. Acesta este menit să susțină măsurile prevăzute de Directiva (UE) 2015/849 pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

ASPECTE-CHEIE

Persoanele care intră sau ies din UE transportând numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult trebuie să declare numerarul respectiv autorităților competente din statul membru prin care intră sau ies din Uniune și să furnizeze următoarele informații în scris sau electronic:

Autoritățile din țările UE pot:

Autoritățile din țările UE au următoarele obligații:

Guvernele UE au următoarele obligații:

Comisia:

Abrogare

Regulamentul (UE) 2018/1672 abrogă și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 începând cu data de 2 iunie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 3 iunie 2021, cu excepția normelor referitoare la activitățile Comisiei privind măsurile tehnice, care se aplică de la 2 decembrie 2018.

CONTEXT

Legislația face parte din măsurile UE pentru combaterea finanțării terorismului, spălării banilor, evaziunii fiscale și a altor activități infracționale.

Aceasta extinde definiția juridică anterioară a „numerarului” pentru a include cecuri, cecuri de călătorie, carduri preplătite și aur fizic în plus față de bancnote.

TERMEN-CHEIE

Numerar: bancnote și monede, cecuri, cecuri de călătorie, carduri preplătite, aur fizic.
Purtător: o persoană fizică care intră sau iese din UE și transportă numerar asupra sa, în bagaje sau în mijloacele lor de transport.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, pp. 6-21)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, pp. 22-30)

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, pp. 73-117)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) 2015/849 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 13.02.2019