Acord de cooperare între UE și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acord de cooperare între UE și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

Decizia (UE) 2018/1603 de încheiere, în numele UE, a Acordului de cooperare dintre UE și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA)

Decizia (UE) 2016/2234 privind semnarea în numele UE a Acordului de cooperare dintre UE și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTOR DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Acordul aplică următoarele principii:

Cooperarea acoperă:

Uniunea Europeană:

UE și ASECNA:

ASECNA acoperă costul sistemului SBAS-ASECNA, dar este eligibil pentru fonduri de cooperare și dezvoltare ale UE.

Un comitet mixt, comitetul GNSS EU/ASECNA, cu reprezentanți ai fiecărui partener, este responsabil pentru gestionarea și implementarea corectă a acordului.

Litigiile sunt soluționate prin arbitraj și oricare dintre părți poate rezilia acordul cu o notificare cu șase luni.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2018.

CONTEXT

ASECNA, Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar, este o organizație publică internațională cu 17 membri africani și Franța. Creată în 1959, misiunea sa principală este de a furniza servicii de navigație aeriană și informații aeronautice și meteorologie într-un singur spațiu aerian de peste 16 milioane de kilometri pătrați.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord de cooperare între Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (JO L 268, 26.10.2018, pp. 3-15)

Decizia (UE) 2018/1603 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (JO L 268, 26.10.2018, pp. 1-2)

Decizia (UE) 2016/2234 a Consiliului din 21 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (JO L 337, 13.12.2016, pp. 1-2)

DOCUMENTE CONEXE

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile (JO L 292, 19.11.2018, p. 1)

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, pp. 1-122)

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 1-24)

Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 276, 20.10.2010, pp. 11-21)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 912/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 10.09.2020