Măsuri de omologare și de supraveghere UE ale pieței autovehiculelor și remorcilor acestora

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/858 — privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică:

Omologarea de tip și testarea înainte de introducerea pe piață a unei mașini

Verificări ale autoturismelor de pe piață

Supravegherea

Producătorii

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 septembrie 2020.

CONTEXT

Directiva de omologare UE de tip a fost transformată într-o reglementare direct aplicabilă și a fost consolidată în urma descoperirii faptului că anumiți producători au încorporat sisteme care să modifice performanța vehiculelor lor în timpul încercărilor („dispozitive de manipulare”).

Această reformă face parte din activitatea extinsă a Comisiei privind sectorul automobilelor, prezentată în comunicarea „Europa în mișcare”.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Omologare de tip: procedura prin care autoritatea de omologare certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată îndeplinește normele administrative și cerințele tehnice relevante.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, pp. 1-218)

DOCUMENT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Europa în mișcare – Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată [COM(2018) 293 final, 17.5.2018]

Data ultimei actualizări: 30.01.2019