Acordul UE-Statele Unite referitor la asigurare și reasigurare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul bilateral între UE și Statele Unite privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

Decizia (UE) 2017/1792 – semnarea, în numele UE, și aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre UE și Statele Unite privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

Decizia (UE) 2018/539 – încheierea Acordului bilateral dintre UE și Statele Unite privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTOR DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Acordul:

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 4 aprilie 2018, deși se aplica deja cu titlu provizoriu de la 7 noiembrie 2017.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Reasigurător: o întreprindere care le oferă protecție financiară companiilor de asigurări.
Garanție reală: active precum lichiditățile sau acreditivele.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (JO L 258, 6.10.2017, pp. 4-21)

Decizia (UE) 2017/1792 a Consiliului din 29 mai 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (JO L 258, 6.10.2017, pp. 1-2)

Modificările succesive aduse Deciziei (UE) 2017/1792 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia (UE) 2018/539 a Consiliului din 20 martie 2018 privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (JO L 90, 6.4.2018, pp. 36-37)

DOCUMENTE CONEXE

Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (JO L 91, 9.4.2018, p. 1)

Notificare privind aplicarea provizorie a Acordului bilateral dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (JO L 288, 7.11.2017, p. 1)

Data ultimei actualizări: 28.09.2020